Kemudahan

Kemudahan percuma untuk keselesaan tetamu anda

Kepuasan peserta / tetamu amat dipengaruhi oleh persiapan rapi logistik seperti meja, kerusi, sistem audio dan multimedia termasuklah tandas dan surau. Di sini, kami sediakan kemudahan agar peserta anda selesa sepanjang mengikuti program.

Meja dan kerusi yang selesa

Sistem PA berkualiti

Papan putih magnetik besar

Pen marker hitam, biru & merah

Penegak bunting X saiz 2'x5'

Penegak poster saiz A4

Lobi dan ruang saji

Surau yang luas

Tandas L & P yang bersih

Ingin jimatkan masa? Biar kami sediakan.

Kami juga menyediakan peralatan yang boleh disewa/dibeli pada kadar amat berpatutan.

Projektor LCD

Flip Chart Board + Kertas Mahjung

Mikrofon Headset Codeless

Alas Meja

Kertas Mahjung

Kertas A4

Pen

Pen Marker Whiteboard

Air Mineral 250l